Ludvig Adin Göteborg

Ludvig Adin är född och uppvuxen i Göteborg där han nu läser till sjökapten, ett arbete som han hoppas kunna kombinera med olika fotografiska projekt och uppdrag. Intressen inom foto är natur och friluftsliv men också dokumentär fotgorafering och då gärna i närmiljön. Med projektet Mot Bättre Vetande och det kommande Sjömansminnen har Ludvigs projekt tagit en tydlig marin inriktning, något som sannolikt kommer att känneteckna Ludvigs fotografering även i framtiden.

Email: ludvig.adin@gmail.com