EXPOSED


Hasselblads hedersomnämnade

I samband med utdelningen av Hasselbladsstiftelsens stipendium i naturfotografi fick Karolina Tillman ett uppmuntringstipendium på 10 000 kr för sitt projekt Sagolandskap - Nordiska Folksagor.

Läs mer:
Hasselblads stiftelsens hemsida

PUBLICERAD 2008-06-26
TILLBAKA