EXPOSED


Morgan hittade hem på gräsrotsnivån

Morgan Sjöström vill inte bli betraktad som en traditionell fotograf som ser motivet som viktigast.
- Känslan är viktigare. När betraktaren ser bilden vill jag att denne ska känna och tycka, säger han.
Se bilder

Publicerades i Västerbottens Folkblad 2007-02-21

PUBLICERAD 2007-02-21
TILLBAKA