EXPOSED


Med lins genom Kenya

I mars reste fotolinjen på Folkhögskolan till Kenya. I sex dagar skumpade
eleverna omkring på ett lastbilsflak på savannen. De lärde sig fota både i främmande miljöer och stora däggdjur.
– Det var svårt att ta en unik bild, de flesta bilder med motiv från en savann är ju redan tagna, sade Fredrik Törnroos till Nyan strax efter hemkomsten.

– Vi fick göra vår egen tolkning av Kenya, och det var som att fota sagodjur, säger Nina Andersson.
Följ med Ålands folkhögskola till grannkontinenten i söder genom deras
eget fotoreportage. Vill ni se mer från deras resa kan besöka utställningen i Mariehamns bibliotek som pågår till 16 maj.

Publicerades 2007-05-03 i Nya Ålandstidningen.
Här kan du läsa artikeln. (PDF)

PUBLICERAD 2007-05-03
TILLBAKA