EXPOSED


Fotoresa till Kenya

Folkhögskolans fotolinje har just kommit hem från sin fotoresa till Kenya. Resans mål var att eleverna skulle lära sig fota dels i en främmande miljö, dels skulle de lära sig fota stora däggdjur. Med sig hem från resan hade varje elev ungefär 1500 bilder.

Publicerades 2007-03-30 i Nya Ålandstidningen.
Här kan du läsa artikeln. (PDF)

PUBLICERAD 2007-03-30
TILLBAKA